Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Schaap8 B&B

Welkom bij Schaap8 B&B. Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Eigenaar: Katinka Waanders

Beheerder: Jan Willem Waanders

Algemeen

1. De B&B wordt aangeboden als omschreven op de website. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks zijn verschillen mogelijk tussen de op de website gepresenteerde foto’s en/of tekst en de actuele situatie in de B&B ten tijde van het bezoek. De gast kan geen rechten ontlenen aan dergelijke verschillen.

2. De gast dient 18 jaar of ouder te zijn, is verantwoordelijk voor zijn of haar medegast(en), moet een vaste woon – of verblijfplaats hebben en een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben. De benodigde gegevens voor de nachtregistratie zullen worden geregistreerd.

3. De prijzen van de kamers staan op www.schaap8.nl. Prijzen zijn inclusief btw, twee handdoeken, twee washandjes, gastendoekje, opgemaakte bedden, water, elektriciteit en eindschoonmaak.

4. De minimumduur van het verblijf in Schaap8 B&B is twee nachten.

5. Schaap8 B&B is niet geschikt voor kinderen en mensen in een rolstoel.

6. Schaap8 B&B is geschikt voor een maximale bezetting van twee personen.

7. Wij gunnen onze gasten een onbezorgd verblijf. Wij dragen echter geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal, ongelukken, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik. Tevens is de eigenaar niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

8. Uiteraard verwachten we dat onze gasten eventuele beschadigingen, vermissingen bij ons melden. Eventuele kosten worden in rekening gebracht.

9. Als gast ontvangt u een sleutel van de B&B. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B. Verlies van de sleutel is voor kosten van de gast (€ 25,-) en zal uiterlijk bij het uitchecken worden voldaan.

10. Schaap8 B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals uitval van stroom, wifi, watervoorzieningen en technische installaties.

11. Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.

12. Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.

13. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de B&B.

14. Voertuigen dienen op aanwijzing van de eigenaar of beheerder geparkeerd worden op de oprit; zoveel mogelijk links aan de tuinzijde.

15. Afval dient in de vuilnisbakken gedeponeerd te worden.

16. Kleine honden alleen op aanvraag en na akkoord toegestaan.

17. Roken binnen is niet toegestaan.

17. We verwachten dat onze gasten instructies van de eigenaar of beheerder opvolgen.

18. De eigenaar of beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag of overlast, met onmiddellijke ingang de toegang tot Schaap8 B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de verblijfskosten.

19. De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gast het tegendeel kan bewijzen.

20. We verwachten dat gasten van Schaap8 B&B zich gedragen zoals dat van goede gasten verwacht mag worden en dat men zich houdt aan de algemene voorwaarden.

Reservering en betaling

1. De verhuurovereenkomst met de gast kan telefonisch, per e-mail of via onze website worden aangegaan.

2. Na ontvangst van een reserveringsverzoek stuurt Schaap8 B&B een bevestiging (mits de kamer beschikbaar is).

3. De reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling. De aanbetaling bedraagt 50% van het totaalbedrag.

4. Het resterende bedrag van de reservering dient uiterlijk 14 dagen voor aankomst overgemaakt te zijn.

5. Het tarief in Euro’s wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende prijzen, welke door de eigenaar zijn vastgesteld.

6.  De lokaal geldende toeristenbelasting komt bovenop de genoemde prijzen en dient uiterlijk bij het uitchecken voldaan te zijn.

7. De huurovereenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

8. De aanbetaling moet binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging worden voldaan.

9. Indien de aanbetaling niet tijdig voldaan is heeft de eigenaar het recht de reservering te annuleren. De gast ontvangt hier aantoonbaar bericht van. Een dergelijke opzegging laat onverlet het recht van de eigenaar op volledige betaling van het overeengekomen tarief.

10. Bij reserveringen met aankomst binnen één week moet de aanbetaling door de gast direct worden voldaan. Het resterende openstaande bedrag dient dan bij aankomst contant of per pin voldaan te worden.

11. Indien een betaling door de gast niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke aanmaning het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het openstaande bedrag in rekening worden gebracht. Eventuele door de eigenaar in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, zullen dan worden verhaald op de gast.

12. De gast heeft géén ontbindingsrecht krachtens artikel 230o van Boek 6 Burgerlijk Wetboek, nu de verhuurovereenkomst inhoudt de terbeschikkingstelling van een accommodatie voor vakantiedoeleinden waarvoor een bepaald tijdstip/bepaalde periode van nakoming is overeengekomen, als bedoeld in artikel 230p, onderdeel e, Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Annulering

1. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk, via het contactformulier op de website of per e-mail van Schaap8 B&B, om eventueel in aanmerking te komen voor restitutie.

2. Bij annulering van de reservering gelden de volgende voorwaarden:

 – Bij annulering 2 weken of eerder voor de aankomstdatum; geen annuleringskosten.

 – Bij annulering van 14 dagen tot 6 dagen voor de aankomstdatum; 50% annuleringskosten.

 – Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum of bij niet op komen dagen; 100% annuleringskosten.

3. Voor eventuele verschuldigde kosten wordt een factuur verstuurd, deze dient binnen 14 dagen voldaan te worden.

4. Eventuele betaalde voorschotten bij annulering zullen door Schaap8 B&B terugbetaald worden binnen 14 dagen.

5. Alleen na oordeel van de eigenaar of beheerder (bijvoorbeeld in geval van calamiteiten) kan van de annuleringsvoorwaarden worden afgeweken.

6. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

7. Schaap8 B&B kan de verhuurovereenkomst opzeggen in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname, ziekte of onaangekondigde verkoop.

8. Bij opzegging, als gevolg van genoemde oorzaken in artikel 7, door Schaap8 B&B zal terug storting van het volledige bedrag plaatsvinden. Eventuele andere kosten ten gevolge van de opzegging zullen niet door de eigenaar worden vergoed.

9. Het is raadzaam een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Aankomst en vertrek

1. Op de dag van aankomst is de kamer vanaf 15.00 uur beschikbaar en er kan tot 18.00 uur worden ingecheckt.

2. Het wordt gewaardeerd als we de verwachte aankomsttijd van te voren doorkrijgen.

3. Afwijkende aankomsttijden dan hierboven genoemd zijn alleen mogelijk in overleg.

4. In verband met het schoonmaken van de kamers is het nodig op de dag van vertrek deze vóór 10.00 uur te verlaten. 

5. Een late uitcheck is in overleg mogelijk bij beschikbaarheid van de kamer. Uitchecken vóór 13.00, tegen een extra betaling van €20. 

Klachten

1. Uiteraard doen wij ons uiterste best onze gasten een onbezorgd en onvergetelijk verblijf te bieden. Mocht er ondanks onze goede zorgen toch een klacht zijn, dan horen wij dat graag ter plekke zodat wij dit direct kunnen oplossen.

Schaap8 B&B

KvK nummer: 84867140

BTW nummer: NL004040506B43

Wij wensen u een fijn verblijf in onze B&B!